DALI

Řízení osvětlení s protokolem DALI – „Digital Addressable Lighting Interface“ (DALI) je komunikační protokol pro osvětlovací aplikace v budovách. Používá se pro komunikaci mezi zařízeními pro řízení svítidel, jako jsou elektronické předřadníky, senzory jasu nebo pohybová čidla.

Vlastnosti systému DALI

 • Snadná úprava konfigurace při změnách způsobu využívání místností
 • Binární přenos dat po 2vodičovém kabelu
 • Až 64 účastnických zařízení, 16 skupin a 16 scén na každé větvi DALI
 • Zpětné hlášení stavu jednotlivých svítidel
 • Ukládání konfiguračních dat (např. přiřazení ke skupině, hodnot světelné scény, rychlosti stmívání, hodnot pro nouzové osvětlení [System Failure Level], fotometrických parametrů při zapnutí) do elektronického předřadníku

 • Topologie: sběrnicová, stromová, hvězdicová (nebo jejich kombinace)
 • Délka kabelu až 300 metrů (v závislosti na průřezu)

DALI – stručné vysvětlení

Nezávislý protokol DALI je definovaný v normě IEC 62386 a v digitálně řiditelných systémech osvětlení zajišťuje interoperabilitu mezi řídicími zařízeními, jako jsou transformátory a výkonové stmívače. Standard nahrazuje často používané analogové stmívací rozhraní 1–10 V.

Řízení osvětlení v budovách: využití protokolu DALI

Protokol DALI se v automatizaci budov používá k řízení jednotlivých svítidel nebo jejich skupin. Přiřazení jednotlivých svítidel k ovládacím prvkům a seskupování svítidel se provádí prostřednictvím krátkých adres. Každý DALI master může řídit větev obsahující až 64 zařízení. Každé zařízení lze přiřadit k 16 jednotlivým skupinám a 16 jednotlivým scénám. Obousměrná výměna dat umožňuje nejen spínání a stmívání, ale také zasílání stavových hlášení z provozního přístroje do řídicího modulu.

Díky snadným úpravám řízení osvětlení (pomocí softwaru beze změn hardwaru) podle nových podmínek (například změn uspořádání místností a způsobu jejich využívání) přináší DALI maximální flexibilitu. Svítidla lze beze změn v zapojení snadno přiřazovat nebo seskupovat i po instalaci, například na základě změn způsobu využívání místností. Složitější systémy řízení pomocí protokolu DALI lze navíc prostřednictvím sběrnicových systémů (např. KNX, BACnet nebo MODBUS) integrovat do nadřazeného řídicího systému a začlenit do celkové automatizace budovy.

Přednosti našich produktů pro protokol DALI:

 • Rychlá a snadná instalace svítidel DALI

 • Volně programovatelné aplikace nabízejí vysokou flexibilitu při tvorbě projektů

 • Možnost připojení binárních i analogových senzorů, akčních členů a subsystémů (např. DALI, EnOcean)

 • V souladu s normou EN 62386

 • Režim „Easy Mode“ umožňuje řídit funkce osvětlení bez složitého programování